Jangan jual maklumat peribadi saya

Hak anda di bawah Akta Privasi Pengguna California

Akta Privasi Pengguna California (CCPA) memberi anda hak mengenai cara data atau maklumat peribadi anda dikendalikan. Di bawah perundangan, penduduk California boleh memilih untuk tidak ikut serta daripada "penjualan" maklumat peribadi mereka kepada pihak ketiga. Berdasarkan definisi CCPA, "jualan" merujuk kepada pengumpulan data untuk tujuan membuat pengiklanan dan komunikasi lain. Ketahui lebih lanjut tentang CCPA dan hak privasi anda.

Bagaimana untuk memilih keluar

Dengan mengklik pada pautan di bawah, kami tidak akan lagi mengumpul atau menjual maklumat peribadi anda. Ini terpakai kepada kedua-dua pihak ketiga dan data yang kami kumpulkan untuk membantu memperibadikan pengalaman anda di tapak web kami atau melalui komunikasi lain. Untuk maklumat lanjut, lihat dasar privasi kami.