Användarvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Simply Carbon Fiber. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Simply Carbon Fiber. Simply Carbon Fiber erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till här och / eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsad till dessa Villkor för tjänst.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av ändringar innebär att dessa ändringar accepteras.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss online-plattformen för e-handel som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE LÄKEMEDEL
Genom att godkänna dessa Villkor för tjänsten representerar du att du åtminstone är majoritetsålder i din stat eller hemvist. eller att du är majoritetsålder i din stat eller provins av bosättning och du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina mindre beroende personer använda denna webbplats ..
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller kan du, i användningen av Tjänsten, överträda lagar inom din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller koder av destruktiv natur.
Ett brott eller brott mot någon av Villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina Tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av någon anledning.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss.
De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – TILLVERKNING, KOMPLETENET OCH INFORMATIONST
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt beroende på materialet på denna webbplats är på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i tillämpliga fall)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för returnering eller utbyte endast enligt vår Returpolicy.
Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visar någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras. Dessutom täcker garantin inte skador på din eller någons enhet(er) till följd av användningen av alla produkter Simply Carbon Fiber. Vår policy omfattar inte förlorade eller stulna föremål.

AVSNITT 6 – UPPGIFTER OCH RÄKENSKAPSINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enda bedömning, verkar vara av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer detaljer, vänligen granska vår Returpolicy.

AVSNITT 7 - VALUTA VERKNING
Vi kan ge dig tillgång till tredje parts verktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller ingång.
Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi kommer inte att ha något som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med. godkänna de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive frigivning av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Villkor för tjänst.

AVSNITT 8 – TREDJE PERSONAL
Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll, eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, påståenden, farhågor eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 – KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INFORMATIONER
Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika inlagor (t.ex. tävlingsposter) eller utan förfrågan från oss skickar du kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett online, per e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt ”kommentarer”), Du samtycker till att vi när som helst, utan begränsningar, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och skall inte vara skyldiga (1) att behålla eventuella kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men inte har någon skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagliga, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografisk, Obscen eller på annat sätt anstötlig eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa villkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din inlämnande av personuppgifter genom butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FRIKEL, INAKKRATIER OCH ULÄPPNING
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att rätta till eventuella fel, felaktigheter eller försummelser, och att ändra eller uppdatera information eller avboka beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efteråt) du har skickat in din beställning.
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats. bör antas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRKLADA ANVÄNDNINGAR
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; f) lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) att spamma, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att kränka någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - UPPGIFTER AV GARANTIER
Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbrutet, snabbt, säkert eller felfritt.
Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås genom användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi ibland kan ta bort tjänsten under obestämda tidsperioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig.
Du håller uttryckligen med om att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (förutom som uttryckligen anges av oss) föreskrivs 'som är' och 'som finns tillgängligt' för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligen eller underförstått, Inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, handelskvalitet, Lämplighet för ett särskilt ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke överträdelser.
Under inga omständigheter ska Simply Carbon Fiber, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller några direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon av Tjänsten eller några produkter som anskaffats med hjälp av Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följda eller oavsiktliga skador, I sådana stater eller jurisdiktioner skall vårt ansvar begränsas till största möjliga omfattning enligt lag.

AVSNITT 14 - INDEMNIFIERING
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Simply Carbon Fiber och våra moderbolag, dotterbolag, filialer, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de införlivar genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - VIKTIGHET
Om eventuella bestämmelser i dessa Villkor fastställs vara olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara, En sådan bestämmelse skall dock vara verkställbar i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag. och den icke verkställbara delen skall anses vara avskräckt från dessa villkor för tjänsten Ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

AVSNITT 16 – AVSEENDE
De skyldigheter och skyldigheter som parterna uppkommit före uppsägningsdatumet ska överleva att detta avtal upphört för alla ändamål.
Dessa användarvillkor är effektiva såvida inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst avsluta dessa Villkor för tjänst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att uppfylla alla villkor eller bestämmelser i dessa villkor för tjänsten vi kan också säga upp detta avtal när som helst utan varsel och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som förfaller fram till och inklusive datum för uppsägning. a) Och/eller kan därför förneka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del av dessa).

AVSNITT 17 - ETT AVTAL
Underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor för tjänstgöring ska inte innebära ett avsägelse av sådan rättighet eller föreskriva en sådan rättighet. -Vad är det?
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller regler som lagts upp av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet. förståelse mellan dig och oss och styra din användning av Tjänsten, ersätta tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, Mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av tjänstgöringsvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor för tjänstgöring ska inte tolkas mot den författande parten.

AVSNITT 18 - STYRELSRÄTTNING
Dessa villkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i United. Stater.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER
Du kan när som helst granska den aktuella versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten till följd av att eventuella ändringar i dessa Villkor för tjänst innebär att dessa ändringar accepteras.

AVSNITT 20 - KONTAKTIPPLYSNINGAR
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på support@simplycarbonfiber.com